Wet- en regelgeving

Regeling dienstverlening aan huis


In bovenstaand filmpje leggen we uit hoe de Regeling Dienstverlening aan Huis werkt.Wanneer uw Soppas maximaal drie dagen per week bij u werkzaamheden uitvoert ,valt de Soppas onder de 'regeling dienstverlening aan huis'. Deze regeling is in 2007 in het leven geroepen om de markt voor persoonlijke dienstverlening te stimuleren.

Wanneer uw Soppas onder deze regeling valt, is deze voor de Belastingdienst niet in loondienst. Indien de Soppas aan onderstaande voorwaarden voldoet, krijgt deze het gehele bedrag van het met u afgesproken loon uitgekeerd. De Soppas (m/v) kan zijn of haar diensten daarom goedkoper aanbieden.

Aan welke voorwaarden moet de Soppas voldoen?

Om onder de 'regeling dienstverlening aan huis' te vallen moet de Soppas aan de volgende voorwaarden, rechten en plichten voldoen:
 • De Soppas voert de door u opgegeven taken zelf uit;
 • Voor de diensten van de Soppas betaalt u (tenminste het minimaal het wettelijk minimum)loon. Bij 'Soppas' is dit altijd het geval;
 • Er is sprake van een gezagsverhouding waarbij u werkgever bent en de Soppas werknemer. U geeft dus aan welke taken de Soppas uit moet voeren;
 • De dienstverlener werkt maximaal drie dagen per week voor u;
 • U betaalt een vakantietoeslag van 8%. Let op: in het geval u een Soppas heeft gevonden via www.soppas.nl zit deze vakantietoeslag al bij het loon van de Soppas inbegrepen;
 • De Soppas moet de inkomsten opgeven aan de Belastingdienst. Deze inkomsten worden meegeteld voor het vaststellen van uitkeringen, toeslagen en de voorlopige teruggaaf;
 • De Soppas heeft recht op vakantie in verhouding met het aantal uren dat de Soppas voor u werkt. Bij ons betaalt u hier niets extra voor dit zit ook al bij de vergoeding inbegrepen;
 • Wanneer u de Soppas wilt ontslaan, heeft u geen ontslagvergunning nodig. Wel dient u een afgesproken opzegtermijn in acht te nemen.
  NB: Indien u geen opzegtermijn afspreekt met de soppas geldt de wettelijke opzegtermijn van één maand;
 • U hebt als opdrachtgever verder geen administratieve verplichtingen. U hoeft geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen af te dragen.

Bij ziekte van de Soppas raden wij u aan om in overleg een 'inhaaldatum' te plannen. Datzelfde geldt voor de vakantie van de Soppas. Het recht op vakantie is al verrekend in het loon van de Soppas.

Indien de Soppas minder dan drie dagen in de week werkzaam is, voldoen al onze Soppassen aan bovenstaande criteria.
Zie ook de site van de Belastingdienst: 'Dienstverlening aan huis' of de site van de overheid: 'Dienstverlening aan huis'.

Welke werkzaamheden vallen onder de regeling dienstverlening aan huis?

De Soppas komt bij onderstaande werkzaamheden voor de regeling in aanmerking:
 • Hulp in de huishouding;
 • Oppassen op kinderen;
 • Verzorgen van huisdieren;
 • Halen van boodschappen/medicijnen;
 • Onderhoud van de tuin;
 • Alfahulp;
 • Diverse klussen in en rond de woning;
 • Brengen/halen gezinsleden;
 • Zorgverlening.

Wet koop op afstand

De Wet koop op afstand geeft u recht op informatie over het product of de dienst die u aanschaft en geeft u recht op een bedenktijd. Deze koop op afstand geldt bij aankopen via internet, telefoon, fax of uit een catalogus. De verkoper is verplicht belangrijke en duidelijke informatie te geven over het product dat u aanschaft, zoals de prijs en de levertijd. Deze wet geeft u recht op een voor consumenten geldende wettelijke termijn voor bedenktijd vanaf de dag dat u het product thuis krijgt.

Echter, niet elke aankoop via internet, telefoon, fax of catalogus is een koop op afstand. Uitzonderingen zijn reizen die u boekt via internet of producten die u speciaal laat maken. Bij soppas.nl geeft u ons toestemming om met de uitvoering van de dienst te beginnen. Hierdoor geldt de toestemming van de wettelijke termijn voor bedenktijd niet, omdat de dienst 'op maat wordt gemaakt'.

Mocht de aangeboden Soppas niet aan uw wensen voldoen, dan kunt u dit binnen veertien dagen aangeven. Wanneer dit het geval is, gaan wij gratis voor u op zoek naar een geschikte vervangende Soppas.

Ziekte

Als de schoonmaakster ziek is, moet u officieel gezien de eerste zes weken 70% doorbetalen (art. 7:629 lid 2 BW). Toch merken we dat de meeste mensen afspreken dat de schoonmaakster op een andere dag langs komt om de uren in te halen. U kunt dit zelf met de schoonmaakster afspreken en eventueel vastleggen in het contract. 

Indien de schoonmaakster langdurig ziek is, kunt u bij ons wel een nieuwe schoonmaakster aanvragen. Dit valt meestal nog onder onze garantie.